Dienste

Professionele dienste

Daar word na die onderstaande tipie dienste as professionele-/ of vaardige hulpvereleningsdienste verwys. Hierdie dienste wat gesien word as gesprekshulp, ondersteuning of bystand benader mens vanuit ‘n bepaalde siening of onderrig wat mens ontvang het.

My dienste sluit die volgende in:

Die Afrigting, Mentorskap en Fasiliteringsdienste-bladsye moet nog in Afrikaans omskryf word. In die tussentyd besoek gerus hierdie bladsy.

Dienste is geskik vir:

Privaat / Persoonlik
Organisasie/ Korporatief

Dienste soos vir berading of ‘coaching’ word hoofsaaklik in Centurion (Pierre van Ryneveld) of Pretoria Oos omgewing aangebied (veral Waterkloof Glen) behalwe vir dienste wat vereis dat ek by kliente moet wees.

Die verband tussen sielkunde en ander beradingsdissiplines

Family therapy
Coaching and Counselling Crucial Decisions
Beradignsdienste

Follow me on Twitter

Email subscribe

Subscribe to Intentional Organisations:
* indicates required

Find me here

Latest Posts